Budżet gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 uchwalony

Dzisiaj, 19 grudnia 2019 roku odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Głównym punktem było uchwalenie budżetu gminy na rok 2020.

Zanim rozpoczęły się oficjalne obrady Wodna Gromada Zuchowa przekazała na ręce przewodniczącego Pawła Wiśniewskiego oraz burmistrza Sławomira Napierały betlejemskie światełko pokoju.

Sesję otworzył przewodniczący Paweł Wiśniewski.  Przedstawił porządek obrad, po czym sprawozdanie z działalności między sesjami odczytał burmistrz Sławomir Napierała.

Dalszą część sesji zdominowały uchwały związane z budżetem gminy. Skarbnik Tomasz Angielczyk przedstawił projekt wieloletniej prognozy finansowej, która po zaprezentowaniu uchwały RIO i opinii komisji budżetu, została przyjęta przez radnych.

Skarbnik odczytał następnie projekt budżetu gminy na rok 2020. Dochody ustalono na poziomie 151 978 722,31 zł, w tym dochody własne – 67 042 887,31 zł. Wydatki określono na kwotę 167 578 722,31 zł, w tym na inwestycje 21 661 907 zł. Na oświatę zapisano 46 206 600 zł, na opiekę społeczną 9 597 032,23 zł, a na rodzinę (500+) – 45 345 950 zł. Na obsługę długu zabezpieczono 1 620 000 zł.

Radni podjęli też uchwałę w sprawie środków niewygasających w kwocie 1 511 822,48 zł, która wynika z niezrealizowanych w 2019 r. wydatków wskutek przesunięcia realizacji inwestycji oraz wydatków bieżących na rok 2020.

Z uchwał pozabudżetowych radni przegłosowali Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, likwidację filii biblioteki przy szpitalu, średnią cenę paliwa w gminie Nakło nad Notecią na rok szkolny 2019/2020.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią