Centrum Astronomiczne w Niedźwiadach w nowej odsłonie

W 2019 r. zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w miejscowości Niedźwiady. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Sp. j. z siedzibą w Chodzieży. Koszt wykonania inwestycji wyniósł 1 833 416,19 zł brutto. Zakres prac obejmował m.in.:

– przebudowę i nadbudowę budynku,

– wymianę dachu budynku,

– docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji budynku,

– wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

– wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem na gaz,

– wykonanie kotłowni gazowej,

– wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią węglową,

– wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej,                                            

– wykonanie instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych,

– wykonanie instalacji odgromowej, przeciwpożarowej, okablowania komputerowego,

– prace wykończeniowe, w tym tynkarskie, malarskie, glazurnicze.

Inwestycja dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 255 187,53 zł. W 2020 r. budynek wyposażony zostanie w meble i sprzęt elektroniczny, na co również zostało przyznane dofinansowanie z ww. funduszu w kwocie 96 117,09 zł.

Przemysław Owczarzak – UM Szubin