Chemiczne sukcesy uczniów I L O w Szubinie

491

Uczniowie klasy 2 b I Liceum Ogólnokształcącego im. S Wyspiańskiego w Szubinie Alan Jagodziński, Olaf Jagodziński i Sergiusz Braniewicz przeszli do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego. Konkurs jest organizowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wydziału Chemii UMK w Toruniu i odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, wyszukiwanie utalentowanej młodzieży w zakresie chemii i praca nad pogłębianiem ich wiedzy, umożliwienie konfrontacji poziomu wiedzy chemicznej pomiędzy uczestnikami Konkursu, promocja studiów chemicznych, szczególnie wśród uczniów szkół regionu oraz budowanie pozytywnego wizerunku chemii w społeczeństwie.

Gratulujemy!

I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie