Czy łatwo jest napisać wiersz? Z jakimi słowami Kcynia utworzy dobry rym?

Dźwiękowe Archiwum Kcyni z okazji kolejnych już, 758.urodzin miasta, ogłosiło konkurs. Polega on na stworzeniu utworu poetyckiego poświęconego Kcyni. Do udziału w konkursie zachęca Michał Rusinek – pisarz, poeta, tłumacz, sekretarz noblistki Wisławy Szymborskiej. Film dostępny na kanale DAK w serwisie YOUTUBE.COM pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=yII72NoJd8w

Zabawa poetycka „Wiersz na urodziny” została przedłużona do końca wakacji, tj. 31 sierpnia 2020 r. Szczegóły, w tym regulamin, dostępny na stronie pod linkiem: http://dzwiekowearchiwum.kcynia.pl/artykuly//wiersz-na-urodziny-zabawa-poetycka.html

Zachęcamy do udziału, przewidziano nagrody.

Justyna Makarewicz – Inspektor ds. kultury, oświaty i ewidencji zabytków Urząd Miejski w Kcyni