Dobra inicjatywa Politechniki Bydgoskiej

W czwartek 24 listopada 2022 r. Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich zaprosiła na bardzo ciekawe, duże przedsięwzięcie czyli konferencję pt. „Politechnika Dialogu – porozmawiajmy o edukacji”, w której brali udział m.in. przedstawiciele powiatu nakielskiego: wicestarosta nakielski Tomasz Miłowski, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu Małgorzata Ciechanowska i dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią Aleksandra Białka. Idee konferencji przedstawiła Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich dr hab. Inż. Małgorzata Gotowska. Wykłady dotyczące przyszłości edukacji, dyskusję o wyzwaniach stojących przed współczesną edukacją, a także dobre praktyki w oświacie i  współpracy szkół z firmami różnych branż dopełniła ekspozycja „Novum at schola”,na której przedstawiono wydawnictwa oświatowe, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, inicjatywy edukacyjne, zajęcia pokazowe, a na koniec strategiczne działy Politechniki Bydgoskiej. Bardzo ciekawe było wystąpienie dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy p. Magdaleny Popielewskiej dotyczące m.in. wizerunku szkoły i roli całej społeczności szkolnej w jego kształtowaniu. W trakcie konferencji wyróżniono dyrektorów szkół  najbardziej efektywnie współpracujących z Politechniką Bydgoską. Wśród nagrodzonych była m.in. pani Małgorzata Ciechanowska i ZS CKR w Samostrzelu. Korzyści dla swoich uczniów płynące  z tego typu kontaktów zauważa również pani Aleksandra Białka, stąd też udział młodzieży z  Liceum Ogólnokształcącego  w Nakle  w tegorocznych „Inżynieraliach” organizowanych przez bydgoską uczelnię. Warto, by przyszłe edycje tej ważnej, przygotowanej z dużym rozmachem konferencji,odbywały się z dużym udziałem uczniów i nauczycieli szkół z obszaru powiatu nakielskiego.

Tomasz Miłowski – wicestarosta nakielski