Dofinansowanie na rozbudowę i przebudowę M-GOPS w Mroczy

Dnia 11 września br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu przez burmistrza miasta i gminy Mrocza – Leszka Klesińskiego oraz skarbnik Miasta i Gminy Mrocza – Małgorzatę Konkowską-Górecką podpisana została umowa o dofinansowanie dla zadania pn. „Przebudowy i rozbudowy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działań 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałań 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną .

Wartość dofinansowania wynosi 769 884,49 zł, całkowita wartość 905 746,47 zł. Planowany termin zakończenia prac to 31 lipca 2020r.

Przedmiotem projektu jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych na terenie Gminy. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku zaprojektowano dźwig osobowy przy klatce schodowej oraz WC na poddaszu będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja obejmuje rozbiórkę części obiektu budowlanego i roboty budowlane.

Trwają prace związane z przygotowaniem zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotowego zakresu.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza