Droga w Małocinie odebrana

421

W środę 14 października 2020 r. miał miejsce odbiór prac związanych z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Małocinie.

Zakres zadania obejmował wykonanie drogi z betonu asfaltowego o nawierzchni bitumicznej na odcinku około 586 m i szerokości 3,5 m, a także dwóch „mijanek” o 5 m szerokości. Pobocze szerokie na 0,75 m zostało wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Wykonawcą zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm wykonanej na istniejącej podbudowie bitumicznej do długości 0,566 km, w obrębie geodezyjnym Małocin dz. nr. 134/5, 130, 95, cz. dz. nr 91/8, dz. 134/12 oraz 91/7 i cz. dz. nr. 84” była firma Agnieszka Szymczak z Nakła nad Notecią. Koszt wykonania zadania to kwota 176 162, 72 PLN, z czego 54 336 PLN pozyskano z dofinansowania z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Nadzór inwestorski prowadzony był przez AMM-DROGI Projektowanie i Nadzór Andrzej Marchlewicz z Sępólna Krajeńskiego.

W odbiorze poza przedstawicielami ze strony wykonawcy i nadzoru inwestorskiego obecni byli: zastępca burmistrza Krzysztof Błoński, sołtys Małocina Adam Mazur oraz zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji w UMiG Małgorzata Dąbrowska.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią