Działania „NURD” w powiecie nakielskim

236

W miniony piątek nakielska „drogówka” prowadziła na drogach działania pn.: „NURD”, których celem nadrzędnym było bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Mundurowi sprawdzali zachowanie kierowców wobec pieszych, ale też jak do przepisów stosują się piesi.

W miniony piątek (26.02.21) policjanci „drogówki” prowadzili na drogach działania prewencyjno-kontrolne „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, podczas których szczególną uwagę zwracali na zachowanie kierowców wobec pieszych oraz sprawdzali, jak do przepisów prawa o ruchu drogowym stosują się piesi.
Kontrolowano miejsca, które są niebezpieczne dla pieszych. Zwracano uwagę na przejścia dla pieszych oraz rejony skrzyżowań, gdzie piesi przechodzą przez jezdnię. Sprawdzano też zachowanie pieszych, czy przechodzą oni w miejscach do tego przeznaczonych i czy swoim zachowaniem nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa.
Podczas trwania działań policjanci ujawnili łącznie 69 wykroczeń, z czego 59 popełnili kierowcy, a 10 piesi. 33 kierowców popełniło wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ci, którzy złamali przepisy musieli liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Nałożono 23 mandaty, a 46 osób pouczono.
Przeprowadzone działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg, szczególnie tych najmniej chronionych.

podkom. Justyna Andrzejewska Oficer prasowy KPP Nakło nad Notecią

zdjęcie ilustracyjne