Dzielnicowi z Nakła na spotkaniach w szkołach

282

Nakielscy dzielnicowi spotkali się z młodzieżą w dwóch szkołach na terenie miasta i rozmawiali na temat odpowiedzialności prawnej młodych ludzi za łamanie prawa. Mowa była też o demoralizacji oraz cyberprzemocy.

Mł. asp. Krystian Jacoszek i mł. asp. Maciej Mróz, dzielnicowi z Nakła, spotkali się ostatnio z uczniami szkół w swoich rejonach służbowych i przeprowadzili zajęcia profilaktyczne.

Z uczniami klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 rozmawiał mł. asp. Jacoszek. Uczniowie z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej rozmawiali z mł. asp. Mrozem. Tematyka spotkań była tożsama w każdej ze szkół.

Młodzież dowiedziała się czym jest demoralizacja i jakie są jej przejawy. Mowa była także o działaniach, jakie podejmuje policja po powzięciu informacji o niezgodnym z normami społecznymi zachowaniu młodych ludzi.

Uczniowie dowiedzieli się również wiele na temat przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z zaznaczeniem, że sprawy łamiących prawo nieletnich rozpatruje sędzia rodzinny. Nie zabrakło także informacji na temat cyberprzemocy. Omówiono czym jest tego rodzaju przemoc i jak się przed nią ochronić.

podkom. Justyna Andrzejewska – Oficer prasowy KPP Nakło nad Notecią