Dzień 3 TRAFIONYCH FERII w Zespole Szkół w Szubinie

Półmetek Trafionych Ferii w Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie za nami, każdy dzień daje nowe doświadczenie i utrwala już nabyte umiejętności. Wczoraj 14 lutego dalszy etap szkolenia strzeleckiego, taktycznego, medycznego i radiooperatora oraz spotkanie z kolejnym Partnerem Szkoły – Ochotniczym Hufcem Pracy z Bydgoszczy.

Nawiązano 9 łączności. Uczniowie poznali sposób nawiązywania łączności przez przemienniki, które pozwalają na zwiększenie zasięgu łączności. Najdalsze były z Morąga i Olsztyna, na paśmie 2m. Ciekawą łącznością okazał się kontakt ze Zbyszkiem z Poznania, który jest iluzjonistą. Oferował organizację pokazu swoich umiejętności na terenie naszej szkoły. Mjr rez. Witold Błasiak był bardzo dumny z postawy uczestników TRAFIONYCH FERII i z chęci do nawiązywania profesjonalnych łączności radiowych. Pan Witold jest na co dzień nauczycielem zajęć z łączności w pierwszych klasach wojskowych. Major Witold Błasiak w przerwie między poszczególnymi konkurencjami przestawił elementy wystawy 141 lat Fajansu z Włocławka.

Trzeci dzień ujawnił kilka talentów wśród ośmioklasistów oraz naszych kadetów w przećwiczonych konkurencjach. Dodać należy, że podczas strzelania, trzy osoby pokazały znakomitą klasę w uzyskanych wynikach, gdzie  zdobywali od 45-49 pkt. na możliwych 50pkt.

W ramach pierwszej pomocy uczestnicy Trafionych Ferii przeszli pierwsze przeszkolenie z użycia AED, jako kontynuacja prowadzenia działań ratowniczych i RKO. Instruktaż i pokaz pierwszej pomocy prowadziła Izabella Bodnar – nauczyciel biologii, pedagog, ratownik wraz z członkami szkolnej grupy ratowniczej.

Strzelanie na strzelnicy wirtualnej prowadził Piotr Jamróg – nauczyciel edukacji wojskowej, koordynator klas wojskowych. Uzyskane wyniki nie podlegały podliczeniu – strzelano „na skupienie”. Pierwsze treningi mają za zadanie wdrożyć do techniki, nauki postaw i zapoznaniu zasad strzelania. Wsparcia organizacyjnego udzielił ks. Krzysztof Barczyński.

Prowadzącym strzelanie na strzelnicy pneumatycznej był Leszek Jaśkowiak – dyrektor kierownik KSSK GWARD oddział w Szubinie. Każdy uczestnik strzelania pneumatycznego oddał dziś 10 strzałów z postawy stojąc z karabinu pneumatycznego. Wszystkie strzały podliczono. Strzelanie przebiegło zgodnie z duchem sportowej rywalizacji i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Taktyka wymaga jeszcze doszlifowania, jak się okazuje bezpieczne poruszanie się z bronią nie jest tak łatwe jak wygląda. Uczestnicy mieli również możliwość rzucać  granatem do celu, granaty były ćwiczebne więc hałasu i strachu nie było wśród uczestników, jedynie osoby postronne z lekkim uśmiechem na twarzy (robotnicy drogowi) żartowali sobie że muszą się pospieszyć z pracami na drodze, aby drogi nie były bardziej dziurawe. Wczorajszy trening z rozkładania i składani broni na czas przydał się wszystkim uczestnikom podczas  konkurencji gdzie każda sekunda i każdy punkt może zadecydować o zwycięstwie lub porażce.  Jeden z rodziców przyłączył się do zespołu Bravo na strzelnicy Wirtualnej wchodząc w skład sekcji, niestety dojazdy i powroty są dla niektórych  uciążliwe a czasem nawet niemożliwe i z sekcji 6-scio osobowej pozostała tylko dwójka. A liczyły się trzy najlepsze wyniki dlatego rodzic postanowił dołączyć  do grupy.  Było to miłe przypomnienie sobie po 40-letniej przerwie czasów kiedy służył w Wojsku Polskim. A i wynik był zacny dzięki czemu drużyna nie ma aż tak dużej straty do pozostałych.

Kujawsko – Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy oddelegowała na spotkania z uczestnikami TRAFIONYCH FERII doradców zawodowych panią Martę Nowik i Pana Marcina Blazkowa. Doradcy przedstawili możliwości zatrudnienia młodocianych oraz wymogi formalne jakie należy spełnić podczas sezonowego zatrudnienia. Ponadto pozostają do kontaktu dla wszystkich chętnych w siedzibie w Bydgoszczy, przy ul. Glinki 140, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Zapraszamy na czwarty dzień TRAFIONYCH FERII i wystawę: 141 lat FAJANSU Z WŁOCŁAWKA.

 

 

Alicja Jaśkowiak – Dyrektor Zespołu Szkół w Szubinie