Dzień Pracownika Socjalnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy

Na zaproszenie Dyrektor oraz pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemar Chudzik oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Tomasz Krakowski udali się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy by złożyć życzenia w związku z Dniem Pracownika Socjalnego.

Na ręce Dyrektor – Gabrieli Trzeciakowskiej złożony został okolicznościowy list z życzeniami oraz bukiet kwiatów. W słowach skierowanych do pracowników MGOPS Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemar Chudzik oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Tomasz Krakowski podziękowali za ogrom pracy i trud, jaki wkładają każdego dnia w wypełnianie swoich obowiązków oraz życzyli wytrwałości i siły na kolejne lata.

Na zakończenie wszyscy pracownicy otrzymali listy gratulacyjne oraz drobne upominki.

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy