Elektroniczny arbitraż Ultima Ratio wydał pierwsze wyroki – średnio po 11 dniach od wniesienia pozwu

Law and Legal services concept. Lawyer and attorney having team meeting at law firm. Lawyer and businessman handshake.

Firmy mogą zaoszczędzić nawet kilka milionów złotych rocznie na prowadzenie spraw on-line. Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny Ultima Ratio z siedzibą w Warszawie rozpoznał już pierwsze sprawy. Średnia wartość pozwów złożonych przez firmy wyniosła 18 tysięcy złotych. Arbitrzy, czyli notariusze ze Stowarzyszenia Notariuszy RP mieli zgodnie z regulaminem 3 tygodnie na wydanie wyroku. Pierwsze 8 spraw rozstrzygnęli jednak znacznie szybciej – ostateczne orzeczenia wydali średnio po 11 dniach. Po nadaniu im klauzul wykonalności, sprawy można będzie oddać do komornika. E-sąd rozmawia z kolejnymi firmami, które są zainteresowane rozstrzyganiem spornych spraw drogą on-line.

Pierwsze sprawy, którymi zajął się „Ultima Ratio” dotyczyły między innymi rozliczeń firm w zakresie najmu powierzchni handlowej. Wśród firm pozywających była znana firma działająca na rynku branży nieruchomości komercyjnych Rank Progress S.A.

W sądach tradycyjnych takie sprawy trwają z reguły latami. Tutaj mam gwarancję, że notariusz, czyli z założenia osoba reprezentująca obydwie strony sprawy, wyda sprawiedliwy wyrok najpóźniej po trzech tygodniach. Okazało się nawet, że sprawy mogą być rozpatrywane szybciej. Bez rozpraw, bez delegacji, bez jeżdżenia w różne strony Polski. Dowody, nasze oświadczenia i pozwy – wszystko nasi pełnomocnicy złożyli poprzez system informatyczny. Szybkość i łatwość złożenia pozwu i udowodnienia swojej racji- to największe zalety Ultima Ratio.”- komentuje Jan Mroczka, Prezes Rank Progress S.A.

Po wydaniu wyroku przez naszego arbitra strony powinny je niezwłocznie wykonać. Jeśli tak się nie stanie wyrok trafia do Sądu Apelacyjnego, który nadaje klauzulę wykonalności. To pierwsze sprawy, które trafiły do naszego e-sądu polubownego, ale widzimy ogromne zainteresowanie naszym rozwiązaniem ze strony firm, które funkcjonują w różnych branżach. Nie możemy zapominać, że jeśli firma prowadzi rocznie setki czy tysiące podobnych spraw w tradycyjnych sądach, to przekazanie ich do rozpoznania on-line przez naszych arbitrów oznacza tysiące a czasami miliony złotych oszczędności”- komentuje Robert Szczepanek, współtwórca ULTIMA RATIO.

Ultima Ratio rozpatruje sprawy gospodarcze, w których stronami są firmy i przedsiębiorstwa. E-sąd budowany przez ostatnie 2 lata swoją premierą miał w kwietniu tego roku. Żeby złożyć pozew, obydwie strony muszą zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu właśnie przez Ultima Ratio. E-sąd rozpatruje sprawy wyłącznie przez internet – nie posiada budynku, w którym trzeba się stawić, nie organizuje rozpraw, na które trzeba dojechać. Pozew składa się w ciągu kilku minut, po zalogowaniu się do systemu informatycznego. Sąd korzysta z profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodów tożsamości. Ułatwia to identyfikacje tożsamości użytkowników, którzy będą występować przed sądem w charakterze stron. Arbitrami są notariusze przeszkoleni w Stowarzyszeniu Notariuszy RP.

Niezwykle wygodne jest prezentowanie materiału dowodowego – w przypadku na przykład roszczeń z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, strona będzie mogła wprost z aplikacji mobilnej Ultima Ratio nakręcić telefonem komórkowym film obrazujący wady oraz jednym kliknięciem umieścić go na profilu danej sprawy. W analogiczny sposób możliwa jest prezentacja zdjęć, skanów pism, linków, nagrań audio, zrzutów ekranu i innych tego typu materiałów. Arbiter zaś ma możliwość kontaktowania się ze stronami poprzez dedykowany każdej sprawie czat.

Zabezpieczenia systemu elektronicznego Ultima Ratio są analogiczne do zabezpieczeń systemów bankowości elektronicznej. System informatyczny Ultima Ratio został zbudowany przez polską spółkę ZETO Rzeszów.

Michał Michalski