Emerycie, wkrótce otrzymasz ważny list z ZUS-u!

ZUS rozpoczął wysyłkę ponad 8 mln listów do świadczeniobiorców. W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści znajdą w swojej skrzynce pocztowej decyzję o przyznaniu tzw. trzynastki i decyzję waloryzacyjną. Akcja zakończy się w drugiej połowie maja. 

W marcu tego roku zwaloryzowane zostały wszystkie świadczenia długoterminowe,do których prawo do wypłaty przysługiwało na 29 lutego 2024 r. Świadczenia wzrosły o 12,12  procent. Chodzi m.in. o emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, jak np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Każdy uprawniony otrzymał także trzynastą emeryturę. Trzynastka w tym roku wyniosła 1780,96 zł brutto. Świadczenie było przyznawane „z urzędu”, bez konieczności składania wniosku.
W województwie kujawsko-pomorskim ZUS wypłacił dodatkowe świadczenie w kwocie blisko 830 mln zł, w kraju ponad 15 mld zł. Trzynastkę w regionie otrzymało ponad 466 tys. osób, w kraju 8,5 mln– dodaje rzeczniczka.

Podobnie jak w ubiegłym roku emeryci i renciści w jednej kopercie otrzymają dwie ważne decyzje z ZUS-u. Będzie to decyzja o przyznaniu trzynastki oraz decyzja waloryzacyjna, z której dowiedzą się, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. W decyzji będzie wyszczególniona kwota pobranej składki oraz zaliczki na podatek dochodowy, a także kwota emerytury na rękę.
ZUS wyśle łącznie ponad 8 milionów listów. Akcja zakończy się w drugiej połowie maja.

 

 

Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim