Epidemia. Powaga sytuacji wymaga nadzwyczajnych posunięć

340 milionów złotych – taka jest wartość samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce. W pakiecie znalazły się m.in. wsparcie dla szpitali, dotacje i pożyczki dla przedsiębiorstw, nowe rozwiązania na rzecz instytucji opiekuńczych i instytucji interwencji społecznej oraz zakupy i dystrybucja środków ochrony osobistej poza placówkami medycznymi.

Powaga sytuacji wymaga nadzwyczajnych posunięć. Mamy zgodę Komisji Europejskiej na przesunięcie środków Regionalnego Programu Operacyjnego na działania interwencyjne i to czynimy. Ufam, że dzięki zakładanym posunięciom, do których realizacji już przystąpiliśmy, unikniemy kryzysu humanitarnego, uratujemy wiele firm i miejsc pracy.

144 miliony złotych dla szpitali

Wsparcie dla szpitali obejmuje zakupy aparatury leczniczej i diagnostycznej, urządzeń i środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej dla personelu i pacjentów oraz potrzebnych służbie zdrowia w obecnej sytuacji rozwiązań teleinformatycznych, a także finansowanie testów w kierunku koronawirusa. Dotyczy wszystkich publicznych szpitali w regionie – wojewódzkich, klinicznych i powiatowych – a także Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Wśród planowanych zakupów m.in. 120 respiratorów, 12 ambulansów, aparatura do pozaustrojowego natleniania krwi, kardiomonitory, defibrylatory, aparaty RTG i USG, a także dedykowane systemy informatyczne. Te ostatnie to m.in. system do pracy zdalnej dla lekarzy radiologów,  umożliwiający ocenę i opis materiału diagnostycznego poza szpitalem. Inne rozwiązanie teleinformatyczne pozwoli na zdalną komunikację głosową pacjentów z personelem pielęgniarskim. To narzędzie, wykorzystujące m.in. telefony komórkowe pacjentów i szpitalne wi-fi, wdrożymy na razie w Szpitalu Zakaźnym i Centrum Pulmonologii.

35 mln na wsparcie seniorów i systemu usług społecznych

Instytucje systemu opieki i usług społecznych będziemy sukcesywnie i systematyczne zaopatrywać w środki ochrony osobistej. Otrzyma je w szczególności personel domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodków pomocy społecznej, schronisk i noclegowni dla bezdomnych. Chodzi, z jednej strony, o zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, z drugiej – o zapewnienie ciągłości pracy tych instytucji.

Z tych samych powodów takie środki, przede wszystkim maski ochronne, przekażemy strażom miejskim, jednostkom ochotniczej straży pożarnej, a – jeśli będzie potrzeba – także policji i państwowej straży pożarnej. Na podobną pomoc mogą liczyć także właściciele małych sklepów.

Przygotowujemy też rozwiązanie pozwalające na finansowanie dodatkowego wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w ich domach oraz domach pomocy społecznej i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych. Ta skromnie uposażona grupa zawodowa pracuje obecnie bardzo ciężko, w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Na wypadek, gdyby opisane działania okazały się niewystarczające, przygotowujemy miejsca, do który ewakuujemy osoby starsze i niepełnosprawne, które nie mogą liczyć na pomoc w miejscach zamieszkania, a także pensjonariuszy ośrodków opiekuńczych i podopiecznych schronisk dla bezdomnych. Zakładamy, że taką rolę będą pełnić sanatoria.

150 milionów na pożyczki obrotowe

Podstawowym instrumentem wsparcia firm są niezwykle korzystne pożyczki obrotowe, które umożliwią przedsiębiorstwom zachowanie płynności finansowej w obliczu widocznych już dziś i przewidywanych przyszłości perturbacji na rynkach. Znaleźliśmy się bowiem – globalnie i lokalnie – w obliczu kryzysu gospodarczego, którego rozmiarów nikt nie jest w stanie dziś odpowiedzialnie przewidzieć.

Poza pożyczkami obrotowymi nasza propozycja to dotacje na przebranżowienie i mikrogranty. To ostatnie rozwiązanie – granty inwestycyjne w wysokości 30 tys. złotych – adresowane jest do niewielkich firm, które zadeklarują utrzymanie lub utworzenie miejsc pracy. Dodatkową zachętą będzie z pewnością niezwykle łatwe aplikowanie o te pieniądze – cały wniosek mieści się na jednej stronie formatu A-4.

W zanadrzu mamy jeszcze e-bony z myślą o przekwalifikowaniu pracowników pod obecne potrzeby rynkowe.

Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zdjęcie: Mikołaj Kuras