Firmy w pełni skorzystają ze zwolnienia ze składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jeszcze raz rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek tych firm, których nadpłaty lub wpłaty zostały zaliczone na poczet składek podlegających zwolnieniu. Z nowych przepisów, które wejdą w życie 20 września, skorzysta nawet 800 tys. firm.

W ramach Tarczy antykryzysowej ZUS umorzył składki za marzec, kwiecień i maj dla ok. 2 mln firm na kwotę ok. 12 mld zł, a w naszym regionie na kwotę ponad 563 mln zł.  W praktyce ochroną objęto 6,5 mln miejsc pracy. Kwota umorzenia byłaby jeszcze większa, ale niektóre firmy z różnych względów nie zgłosiły się po zwrot nadpłaconych składek, albo omyłkowo lub z powodu obaw opłaciły składki za kwiecień i maj, choć wnioskowały o zwolnienie za te miesiące.– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Dzięki nowelizacji firmy, które złożyły wniosek o zwolnienie ze składek i jednocześnie opłaciły składki za miesiące objęte wnioskiem, albo posiadały na koncie nadpłatę, która automatycznie zaliczyła się na poczet składek, uzyskają pełne zwolnienie. Wcześniej obowiązywała zasada, że zwolnieniu podlegają wyłącznie składki nieopłacone.

W związku ze zmianą przepisów nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. ZUS zrobi to z urzędu po wejściu w życie nowych przepisów.W wyniku nowelizacji nadpłaty na kontach firm w ZUS zostaną przywrócone. Wnioski o zwrot nadpłaty będzie można składać dopiero po tym, jak ZUS ponownie rozpatrzy sprawę zwolnienia ze składek. Zakład poinformuje o tym na Platformie Usług Elektronicznych lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty. ZUS rozpocznie ponowne rozpatrywanie spraw po 20 września, zgodnie z ustawowo wyznaczonym terminem.- dodaje rzeczniczka

Informacje o saldzie w ZUS

Zakład, co roku informuje wszystkich płatników o ich saldzie w ZUS. Dzięki temu mają pełną wiedzę na temat tego, czy posiadają nadpłatę albo zadłużenie. Po uruchomieniu Tarczy antykryzysowej szeroko informował, że płatnicy, którzy złożyli wniosek o zwolnienie ze składek, a posiadają nadpłatę w ZUS, powinni złożyć wniosek o jej zwrot. W przeciwnym razie nadpłata pokryje należności za zwolnione miesiące.

Obecna nowelizacja wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez przedsiębiorców.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego