Główny Geodeta Kraju na Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

357

W dniu 9 grudnia 2019 r. odbyło się w Żninie XIX Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W Zgromadzeniu uczestniczyli Główny Geodeta Kraju Pan Waldemar Izdebski, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Pan Robert Cieszyński oraz 30 delegatów reprezentujących 19 powiatów. Powiat Nakielski reprezentowali: Tadeusz Sobol – starosta nakielski i Adam Dryl – dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

W trakcie Zgromadzenia uchwalono składki członkowskie oraz budżet Związku na 2020 rok. Przewodniczący Zarządu Związku Pan Zbigniew Jaszczuk przedstawił stan realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 realizowanego w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 – 2020. Główny Geodeta Kraju Pan Waldemar Izdebski poinformował o bieżących kierunkach działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w swoim wystąpieniu omówił najistotniejsze problemy w tej dziedzinie na terenie województwa. Zwrócono uwagę na wzmocnienie kadrowe służb geodezyjnych i kartograficznych we wszystkich starostwach powiatowych w województwie kujawsko – pomorskim w związku z tym, że w latach 2020 – 2021 nastąpi nasilenie prac związanych z odbiorem robót geodezyjno – kartograficznych w ramach projektu RPO „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

źródło: Starostwo Powiatowe w Żninie