I etap X edycji Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie-„Bezpieczny i przyjazny region”

6 grudnia 2019 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią został przeprowadzony I etap X Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazdy Region”. Konkurs współorganizowany jest przez Straż Miejską: Torunia, Bydgoszczy, Włocławka, Grudziądza, Świecia, Rypina, Brodnicy, Chełmna, Inowrocławia i oczywiście Nakła nad Notecią. Trzeba zaznaczyć że chęć przystąpienia do I etapu zgłosiło około 1200 uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych naszego województwa. Test składał się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, obejmował problematykę wielu ustaw, m.in. kodeksu wykroczeń, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o przeciwdziałaniu narkomanii, o postępowaniu w sprawach nieletnich. Do I etapu w naszym regionie przystąpiła rekordowa ilość 154 uczniów i uczennic z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie, Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni. Zgodnie z regulaminem Olimpiady, po podsumowaniu wyników uczniów z całego województwa poznamy najlepszą setkę, która przejdzie do II etapu.

Do 18 grudnia o wynikach I etapu zostaną poinformowani dyrektorzy szkół, którzy zgłosili uczniów do konkursu.

II etap olimpiady odbędzie się 15 stycznia 2020 roku w Wyższej Szkole Bankowej
w Toruniu. Finał został zaplanowany na 3 kwietnia 2020 roku. Zwycięzca Olimpiady otrzyma indeks upoważniający go do podjęcia na dowolnym przez siebie wybranym kierunku studiów w Wyższej Szkole Bankowej, nauczyciel prowadzący, otrzyma studia podyplomowe oraz prawo do udziału w bezpłatnym szkoleniu prowadzonym przez Wyższą Szkołę Bankową
w Toruniu,  natomiast na wszystkich uczestników III etapu czekają atrakcyjne nagrody.

Za pomoc w zorganizowaniu I etapu konkursu, Straż Miejska w Nakle nad Notecią pragnie podziękować Panu Michałowi Dubkowskiemu- Dyrektorowi Nakielskiego Ośrodka Kultury, Pani Krystynie Dawidowicz-Sołtys wsi Trzeciewnica, Pani Ewie Kelm-Sołtys wsi Chrząstowo oraz Panu Jarosławowi Derus inspektorowi Referatu Infrastruktury Drogowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

st. insp. Dariusz Chróściński – Straż Miejska Nakło nad Notecią – koordynator regionalny Olimpiady