II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szubinie

We wtorek 30 maja 2023r. w Urzędzie Miejskim w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 odbyła się II sesja Młodzieżowej Radny Miejskiej  w Szubinie.

Obrady poprowadziła – Marcelina Lidmann – Przewodnicząca rady.

Podczas spotkania nieobecni na pierwszej sesji radni przyjęli zaświadczenia o wyborze oraz serdeczne gratulacje przekazane przez Burmistrza Szubina Mariusza Piotrkowskiego.

W dalszej części obrad radni jednogłośnie przegłosowali kandydaturę Artura Michalaka na funkcję opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szubinie, która zostanie poddana pod obrady Rady Miejskiej w Szubinie.

Po zakończeniu obrad młodzi radni dyskutowali z panem Michalakiem odnośnie przyszłych działań i przedsięwzięć możliwych do zaplanowania przez młodzieżową radę.

 

źródło: Urząd Miejski w Szubinie