III Tydzień Ekologiczny w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu

W ostatnim tygodniu listopada, już po raz trzeci, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Samostrzelu odbył się Tydzień Ekologiczny. Pierwszego dnia przeprowadzono konkursy ekologiczne  Weterynaryjny Ekokalejdoskop III  i Rolniczy Ekokalejdoskop III. Wzięło w nich  udział łącznie 100 uczniów, którzy wykazali się dużą wiedzą  na temat ekologii i Doliny Noteci, z którą sąsiaduje nasza szkoła. Nagrody dla zwycięzców oraz wyróżnionych uczestników ufundowali: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Koło Łowieckie nr 22 Łoś Potulice, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Nakielskiej OIKOS. W wyniku konkursowych zmagań laureatką Weterynaryjnego Ekokalejdoskopu została Wiktoria Wachowska,  II miejsce zajęła Lidia Wodzińska, a  III – Kinga Furtak. Z kolei w Rolniczym Ekokalejdoskopie  I miejsce  zajął Dariusz Pawlak, II  miejsce – Wojciech  Smełsz , III miejsce – Mateusz Redlak.

Obchody Tygodnia Ekologicznego uświetniła prelekcja o ekologii w myślistwie oraz współpracy kół łowieckich z rolnikami, którą przedstawił pan Bogusław Zadłużny z Koła Łowieckiego nr 22 Łoś Potulice. Przy tej okazji miało również miejsce oficjalne otwarcie nowej szkolnej woliery dla  trzech stad bażantów łownych. Na koniec zorganizowano III Konferencję Zawodowców. Wzięli w niej udział panowie Łukasz Masiakowski oraz Szymon Paterka. Przybliżyli oni uczniom z Samostrzela tematy z branży mechanizacyjnej i paszowej.

tekst: Agata Grochowska kl.2TW