Informacja dla klientów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle i Filii w Szubinie

 • Do Poradni na diagnozę/terapię przyjmowani są klienci WYŁĄCZNIE po wcześniejszym telefonicznym umówieniu z pracownikiem naszej placówki na dany dzień i godzinę.
 • Po przybyciu należy powiadomić pracownika Poradni telefonicznie (numery podano poniżej) i czekać na przybycie pracownika przy wejściu do placówki.
 • Korespondencję oraz wszelkie pisma, wnioski, dokumentację prosimy zostawiać w skrzynce podawczej Poradni.
 • We wszelkich sprawach można nadal kontaktować się z Poradnią telefonicznie w godzinach 7.30 – 15.30 w Nakle oraz w godzinach 8.00 – 15.00 w Szubinie lub mailowo (adresy podano poniżej).
 • Zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej ppppnaklo.pl oraz zapraszamy na Fanpage na Faceboocku.

Nakło:                                             Szubin:

kontakt@ppppnaklo.pl                         kontaktszubin@ppppnaklo.pl

tel. – 52 386 51 50                                tel. – 52 384 89 71

kom. sekretariat – 510 091 705            kom. sekretariat – 510 091 095

kom. dyrektor – 502 119 142

Jeżeli masz problem, a nie możesz/nie chcesz skorzystać z kontaktu telefonicznego, napisz do nas na maila: psycholog@ppppnaklo.pl

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Poradni oraz klientom, dla ograniczenia możliwości zakażenia wywołanego wirusem SARS – Co V-2 (COVID – 19), w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 1 września 2020 do odwołania wprowadza się następujące zasady:

 • Do Poradni może przybyć dziecko/rodzic bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Rodzic przed wyjściem z domu w celu przyjścia do Poradni na umówiony wcześniej termin zobowiązany jest do zmierzenia temperatury sobie i dziecku (jeżeli temperatura wynosi powyżej 37 stopni Celsjusza – zostaje w domu i natychmiast odwołuje telefonicznie wizytę). Rekomenduje się, aby rodzic  przybył  do Poradni z dzieckiem bezpośrednio z domu z przestrzeganiem aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Jeżeli w trakcie przebywania na terenie Poradni pracownik albo klient stwierdzi u siebie niepokojące objawy chorobowe, zostanie skierowany do izolatorium (wyodrębnionych pomieszczeń) – jeżeli objawy będą wskazywać na zakażenie COVID – 19 zostanie powiadomiona stacja sanitarno – epidemiologiczna. W przypadku dzieci – zostaną niezwłocznie zawiadomieni rodzice w celu odebrania dziecka (rekomendowany własny środek transportu).
 • Badania i terapie w indywidualnym kontakcie z klientem na terenie Poradni prowadzone są  w niezbędnych przypadkach po dokonaniu analizy dokumentacji przez Dyrektora/Kierownika i diagnostów ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o wydanie orzeczeń, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, innych opinii, a także wybranych terapii pilnie wymagających bezpośredniego kontaktu. Pozostałe działania (w tym – wywiady, porady, konsultacje, wsparcie kryzysowe, terapie, diagnozy pośrednie) będą odbywały się metodami zdalnymi z wykorzystaniem środków komunikacji pośredniej. Do odwołania zawiesza się prowadzenie terapii grupowych na terenie Poradni.
 • Wytypowane osoby na spotkania w Poradni będą informowane o terminie z wyprzedzeniem (pracownik informujący o terminie przeprowadzi wstępny skrócony wywiad dotyczący aktualnego stanu zdrowia dziecka i rodziny, ewentualnej kwarantanny lub kontaktów z osobami zarażonymi, na kwarantannie lub z grupy zagrożenia zakażeniem). Przed dniem spotkania diagnosta/terapeuta przeprowadzi telefonicznie wywiad z rodzicem (typowy wywiad dotyczący problemów dziecka i jego ogólnej sytuacji poszerzony o wywiad epidemiczny) oraz zapozna rodzica z reżimem sanitarnym obowiązującym w Poradni.
 • W możliwych przypadkach do Poradni będą dzieci/uczniowie wchodzili sami, rodzic/opiekun będzie poinformowany z krótkim wyprzedzeniem o czasie zakończenia wizyty telefonicznie przez specjalistę pracującego z dzieckiem/uczniem, w celu jego odebrania. W przypadku, kiedy dziecko w Poradni nie będzie mogło zostać samo – rodzic może przebywać w poczekalni w wyznaczonej strefie z zachowaniem dystansu min. 1,5 m od kolejnego klienta oraz pracownika Poradni. Informacje o wynikach badania, konsultacje, porady będą udzielane rodzicowi telefonicznie przez danego specjalistę.
 • Dziecko (zwłaszcza na badania diagnostyczne) przynosi własne przybory, które będzie używało, a po badaniu zabierze do domu (ołówek, gumka do mazania, długopis, kredki,   a także chusteczki higieniczne, ewentualnie butelkę z wodą/napojem).
 • Dorosły (rodzic lub pełnoletni uczeń) zobowiązany jest przynieść własny długopis w celu podpisania Oświadczenia o stanie zdrowia (dotyczącego rodzica i dziecka). Rodzic oraz dziecko (poza osobami zwolnionymi ustawowo) są zobowiązani przybyć do Poradni w maseczkach (innych przesłonach zasłaniających usta i nos), a także dezynfekować ręce bezpośrednio po wejściu do placówki.
 • Wszelkie dokumenty, w tym dokumentację szkolną i medyczną, rodzic przekazuje do Poradni zdalnie (skany na adres kontakt@ppppnaklo.pl lub kontaktszubin@ppppnaklo.pl), pocztą tradycyjną zwykłym listem lub do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Poradni.
 • Drzwi wejściowe do Poradni – w Nakle i w Szubinie, pozostają na stałe zamknięte. Będą otwierane tylko w celu wpuszczenia pracowników oraz umówionych na konkretny termin klientów. Przy wejściu zorganizowane zostaną punkty (strefy zabezpieczenia), w których będzie dokonywany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym (dotyczy zarówno pracowników, jak i klientów). W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (biorąc jednak pod uwagę typową dla danej osoby temperaturę) lub temperaturę powyżej 38 stopni Celsjusza lub objawów chorobowych – nastąpi odmowa wpuszczenia do placówki (badanie/terapia zostanie zrealizowane w innym terminie).
 • Osoby dorosłe z prawidłową temperaturą w strefie zabezpieczenia będą proszone o zdezynfekowanie rąk, zostanie sprawdzone, czy posiadają maseczkę lub inne zabezpieczenie ust i nosa. Dzieci zostaną poproszone o zdezynfekowanie rąk lub dokładne umycie rąk ciepłą woda i mydłem (zgonie z instrukcją) w toalecie dla klientów – przed wejściem do gabinetu. Rekomenduje się, aby dzieci (poza zwolnionymi ustawowo) również  zasłaniały usta i nos – zwłaszcza w strefie dostępnej dla wszystkich, (preferowane będzie zasłonięcie twarzy przyłbicą – zwłaszcza podczas pracy w gabinecie). W gabinetach oraz sekretariatach Poradni zainstalowane są przezroczyste przesłony pomiędzy pracownikiem a klientem w celu dodatkowego zabezpieczenia obu stron przed ewentualnym zarażeniem.
 • Sprzęty, podłogi, pomoce dydaktyczne itp. w gabinetach i innych pomieszczeniach w Poradniach są systematycznie dezynfekowane, a pomieszczenia wietrzone.

Ewa Burzyńska – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią