Informacja dotycząca granic kąpieliska w Wąsoszu

Z uwagi na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieliska w Wąsoszu granice kąpieliska wyznaczone zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie Sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag. Zgodnie z tym rozporządzeniem strefy dla umiejących i nieumiejących pływać w kąpieliskach oznacza się w następujący sposób:

1) Strefy dla nieumiejących pływać, o głębokości wody nie większej niż 120 cm – bojami w kolorze czerwonym.

2) Strefy dla umiejących pływać, o głębokości wody do 4 m – bojami w kolorze żółtym, przy czym ich odległość od strefy dla nieumiejących pływać lub od linii brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m, z tym że boje żółte nie powinny znajdować się w odległości większej niż 50 m od brzegu.

Mając na uwadze powyższe, granice kąpieliska na Jeziorze Wąsoskim wyznaczone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Urząd Miejski w Szubinie

zdjęcie ilustracyjne – itv szubin