Kampania Lasów Państwowych „DLA LASU, DLA LUDZI” ruszyła!

16 września 2021 roku odbył się briefing prasowy inaugurujący kampanię oraz zapowiadający nowe zasady gospodarowania lasami wokół miast. Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać kilku przemów i prezentacji, w tym Józefa Kubicy – p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych oraz ambasadorów akcji: Mai Włoszczowskiej, Sebastiana Karpiela-Bułecki i dr. Andrzeja Kruszewicza.

Jeden las, trzy funkcje

Działania Lasów Państwowych mają na celu pogodzenie trzech funkcji: przyrodniczej, gospodarczej oraz społecznej, tak by każdy człowiek znalazł w lesie to, czego potrzebuje, a las jako całość zachował swoje bogactwo przyrodnicze i łagodził skutki zmian klimatu. – Przez najbliższe miesiące trzech ambasadorów kampanii będzie wyjaśniało Polakom, co oznaczają poszczególne funkcje lasów i jakie znaczenie dla społeczeństwa, przyrody oraz gospodarki ma sprawne zarządzanie terenami leśnymi. Będą starali się przybliżyć społeczeństwu ideę zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Mamy nadzieję, że kampania zaowocuje wzrostem społecznej akceptacji dla naszej pracy – mówił Józef Kubica.

O omówienie poszczególnych funkcji lasu zostali poproszeni terenowi leśnicy, czyli osoby, które dbają o polskie lasy każdego dnia. Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce, Adam Gełdon z Nadleśnictwa Spychowo oraz Barbara Rymaszewska z Nadleśnictwa Świeradów zwracali uwagę na korzyści płynące z użytkowania lasów – nie tylko te gospodarcze (w lasach i firmach zajmujących się drewnem pracuje ok. 370 tys. osób), ale również jednostkowe (m.in. ponad 20 tys. km szlaków pieszych i prawie 4 tys. km rowerowych).

Będzie się działo!

Podczas briefingu prasowego został zaprezentowany 60-sekundowy spot promujący kampanię. To jednak tylko jeden z przewidzianych formatów. Kampania „DLA LASU, DLA LUDZI” będzie prowadzona w mediach tradycyjnych (plakaty, telewizja, prasa), jak i w Internecie (uwzględniając reklamę internetową i social media). Sebastian Karpiel-Bułecka zaprosi do oglądania prowadzonej przez siebie serii wideo „Z natury rzeczy” oraz zachęci do udziału w konkursie fotograficznym promującym trzy funkcje lasów. Maja Włoszczowska przygotowała cykl krótkich wideo treningów, które można wykonywać na łonie natury, a dr Andrzej Kruszewicz wziął udział w tworzeniu interaktywnych gier w ramach projektu Ekoeksperymentarium, opowiadających o leśnej faunie i florze. Dodatkowo ambasadorzy nagrali wspólnie audiobajkę „To właśnie las”, przybliżającą zasady działania i funkcje lasów.

Kampania „DLA LASU, DLA LUDZI” odpowie na kwestie nurtujące społeczeństwo, do których należą m.in. zrównoważona gospodarka leśna oraz zarządzanie lasami. Wspomniana kampania to również realne zmiany – opracowanie nowych zasad gospodarowania lasami wokół miast. Bieżąca komunikacja kampanii będzie realizowana w mediach społecznościowych Lasów Państwowych oraz na stronie www.dlalasudlaludzi.pl.

Łukasz Sawa

Fot. Maciej Pawłowski, RDLP w Warszawie