Kcynia: Czy szkoły są gotowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego?

W czasie trwającej pandemii pytania o to czy szkoły są gotowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego są pytaniami zadawanymi bardzo często. Gmina Kcynia jako organ prowadzący dla 10 placówek oświatowych oraz dyrektorzy tych placówek  podjęli działania zmierzające do tego, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom w związku z ich powrotem do szkoły. Podjęte działania związane były ze spełnieniem wytycznych Ministerstwa i GIS. W ostatnim czasie odbyła się narada z dyrektorami szkół. Podczas narady dyrektorzy szkół przekazali informacje o stanie przygotowań szkół do nowego roku szkolnego, o podjętych działaniach mających zabezpieczyć dzieci i młodzież oraz nauczycieli i wszystkich pracowników administracji i obsługi przed zagrożeniem związanym z COVID – 19. Szkoły w całej rozciągłości zastosowały się do wytycznych MEN i GIS.  W dniach 26 i 27 sierpnia przedstawiciele organu prowadzącego wizytowali szkoły, a na jutro tj. 28 sierpnia zostało zaplanowane spotkanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. O tych wszystkich działaniach mówił podczas dzisiejszej sesji Burmistrz Kcyni Marek Szaruga.

Pragnę zapewnić wszystkich dyrektorów szkół, że w obliczu podejmowania trudnych decyzji (oby nie było to konieczne) nie zostawimy Was samych. Z Przewodniczącym Rady p. Janem Kurantem wraz z p. Magdaleną Wyczańską -Jabłkowską  i całą komisją miejską, jestem również po rozmowie z dyrektor Sanepidu w Nakle p. Iloną Świstowską,  jesteśmy gotowi na niesienie pomocy i wsparcia. Chcę uspokoić rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, że to co jest po stronie organu prowadzącego  zostanie zrealizowane. Zrobimy wszystko, aby w żadnej ze szkół nie zabrakło środków do dezynfekcji i utrzymania czystości. Będzie realizowane to, o czym dyrektorzy szkół będą nas informować. To dyrektorzy, wiedzą  najlepiej co w kierowanych  przez nich szkołach jest potrzebne. Szanowni Państwo – żadne, ale to żadne wytyczne, rekomendacje,  rozporządzenia – Ministra  Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej,  nie zadbają o nasze zdrowie jeżeli sami o swoje, swoich bliskich  zdrowie nie zadbamy. Więc bardzo, bardzo proszę o przestrzeganie reżimu sanitarnego – noszenia maseczek tam gdzie jest to konieczne, częste mycie i dezynfekcję rąk oraz zachowanie odległości i przestrzeganie procedur opracowanych przez dyrektorów szkół. Tyle na pewno  możemy zrobić – nasze zdrowie i życie jest tego warte – podkreślił Burmistrz Kcyni Marek Szaruga.

źródło: Urząd Miejski w Kcyni