Kcynia: Koło Gospodyń Wiejskich Młode Łanki z wizytą w Poznaniu

Trasą powstańczego questa „Quest powstańczy – Poznań” Questy – Wyprawy Odkrywców poznawaliśmy Poznań. To już piąta edycja naszego projektu związanego z szerzeniem wiedzy o powstaniu. A sposób mamy nieco inny na pogłębianie wiedzy o tym zwycięskim zrywie…poprzez zabawę, ciekawostki, bezpośrednią integrację, poznawanie nowych miejsc – podkreśla pomysłodawczyni Anna Duda-Nowicka.
Projekt „Powstańcze ferie. Edycja V. Wokół powstańczego questa” został dofinansowany przez Powiat Nakielski. Projekt polegał na tym, że wykorzystując aplikację bądź wersję papierową przemierzyliśmy trasą questa dedykowanemu powstaniu wielkopolskiemu. Odwiedziliśmy miejsca związane z tym wydarzeniem w mieście, w którym przecież wszystko się zaczęło. Szliśmy ulicą Ratajczaka – pierwszej ofiary powstania, byliśmy przed hotelem, w którym mieściło się główne dowództwo, czytaliśmy z tablic informujących o ważnych osobach. Byliśmy także w Rogalowym Muzeum Poznania, gdzie również nie zabrakło wątków powstańczych i gdzie wzięliśmy udział w warsztatach. Dokładnie w południe z okien muzeum obserwowaliśmy poznańskie koziołki.
W wyjeździe uczestniczyła grupa 21 osób, w tym głównie dzieci i młodzież z Łankowic, Kcyni i Rozpętka.

Projekt dofinansowany przez Zarząd Powiatu Nakielskiego w ramach konkursu ofert nr 1/2024.

 

 

Anna Duda – Koło Gospodyń Wiejskich Młode Łanki