Kcynia: Rozpoczęto realizację kolejnego ważnego zadania

Ruszyła realizacja projektu pn. “Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska i budową infrastruktury towarzyszącej”. W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FRAXINUS Sp. z o.o. z Gniezna.

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zakłada:
– „Budowę kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni wraz
z zagospodarowaniem boiska i budową infrastruktury towarzyszącej”. W ramach zadania zostanie wykonane zaplecze sanitarno-socjalne (pomieszczenia dla dwóch drużyn piłkarskich – szatnie i toalety, pomieszczenie dla zespołu sędziowskiego, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenia magazynowe, biura, pomieszczenie dla sekcji tenisa), nowe trybuny widowni wraz z zadaszeniem, oświetlenie terenu boiska i oświetlenie terenu bieżni, przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej wraz z niezbędnym wyposażeniem, stanowisko pchnięcia kulą, skocznia w dal, wiaty dla zawodników,  przebudowa istniejącej bieżni okólnej 400 m i bieżni prostej 100 m, pozostałe elementy (mała architektura – ławki dla drużyn, kosze, ogrodzenie, tablica wyników itp.)

W ramach tej inwestycji realizowane są dwa zadania. Poza boiskiem w Kcyni realizowane będzie zadanie pn. „ Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie” . W ramach zadania zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, piłka  siatkowa, koszykówka) o nawierzchni z tworzywa sztucznego (np. poliuretanowej, polipropylenowej,  itp.) z piłkochwytami i niezbędnym wyposażeniem, pozostałe elementy (mała architektura – ławki  dla drużyn, kosze, ogrodzenie itp.) wraz z budową bieżni.

Zadanie dofinansowane zostanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wysokość promesy 5.400.000,00 złotych.

 

 

Urząd Miejski w Kcyni