Kolejne wsparcie dla potrzebujących

To kolejna z rodzin, która otrzymuje wsparcie finansowe w ramach funkcjonowania naszej gminy w strukturach Stowarzyszenia „Salutaris”. W dniu wczorajszym, 2 grudnia 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza – Leszek Klesiński przekazał potrzebującym bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 10 tys. zł na odbudowę zniszczonej na skutek rozszczelnienia butli z gazem nieruchomości. Remont domu wymaga znacznych nakładów finansowych. „Cieszymy się, że od wielu lat jesteśmy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Salutaris, dzięki temu po spełnieniu pewnych wymogów możemy pomagać potrzebującym mieszkańcom Gminy Mrocza” – powiedział Burmistrz.
W 2019 roku trzykrotnie udzielono pomocy poszkodowanym mieszkańcom Gminy Mrocza w wyniku wydarzeń losowych. Łączna kwota udzielonej w 2019 roku pomocy to 32 tyś zł.

Sławomir Krainski, Joanna Murawiec – UMiG Mrocza