Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nakielskim na lata 2021 – 2026″

154

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach, które mają na celu zapoznanie z projektem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nakielskim na lata 2021 – 2026” oraz zebranie opinii i uwag mieszkańców powiatu nakielskiego dotyczących zakresu merytorycznego dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie przyjmowania opinii i uwag do 29 listopada 2020r. włącznie na adres e-mail: ewelina.ciszewska@pcpr-naklo.pl w tytule wiadomości należy wpisać „KONSULTACJE SPOŁECZNE” (decyduje data wiadomości).

Opinie i uwagi złożone po wskazanym terminie, jak również niepodpisane nie będą uwzględnione. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnacje z prawa jej wyrażenia.

Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowany raport podsumowujący z ich przebiegu z uwzględnieniem wyników, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej jednostki (www.pcpr-naklo.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR.

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nakielskim na lata 2021 – 2026”

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nakielskim na lata 2021 – 2026”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Nakle nad Notecią – Marek Durałek