Kontrole stanu technicznego autobusów komunikacji podmiejskiej w Bydgoszczy

30 skontrolowanych autobusów wykonujących przewozy regularne na trasach podmiejskich i międzymiastowych i 3 wydane zakazy poruszania się z pasażerami – to efekt poniedziałkowych działań inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

W dniu 18.11.2019 r. w Bydgoszczy z wykorzystaniem infrastruktury Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów, inspektorzy transportu drogowego, w ramach cyklicznie prowadzonych działań, kontrolowali autobusy linii regularnych realizujących komunikację podmiejską i międzymiastową. Działania ukierunkowane były na ocenę stanu technicznego.
Kontrole autobusów należących do 7 przewoźników były bardzo szczegółowe i odbywały się z wykorzystaniem infrastruktury i wyposażenia 4 Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów, co pozwoliło szczegółowo ocenić stan najważniejszych układów bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a tym samym za bezpieczeństwo pasażerów, tj. układów: hamulcowego, kierowniczego, jezdnego, zawieszenia i oświetlenia.
Inspektorzy ITD ujawnili usterki techniczne skutkujące zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych, które dotyczyły:
• braku wymaganej siły hamowania lub zbyt duże różnice sił hamowania na kołach tej samej osi,
• nadmierne luzy w układzie kierowniczym i zawieszeniu,
• wycieki płynów eksploatacyjnych do środowiska,
• nadmierne zużyte ogumienie.
Tylko w jednym przypadku inspektorzy stwierdzili usterki niebezpieczne, co dodatkowo skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego wobec przewoźnika drogowego.

Sprawdzano również trzeźwość kierowców. Kontrolujący nie stwierdzili kierowców prowadzących autobusy w stanie po użyciu alkoholu.

źródło; WITD w Bydgoszczy