Kowalewko: Podstawowe szkolenie spadochronowe dla ratowników Jednostki Ratownictwa Specjalnego

20 sierpnia br. rozpoczęło się podstawowe szkolenie spadochronowe dla ratowników Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku. Zajęcia obejmowały część teoretyczną jak i praktyczne wykonywanie skoków spadochronowych. Świeżo upieczonym adeptom będzie przysługiwało prawo noszenia beretu bordo wraz z wyróżnikiem spadochronowym JRS po uprzednim wykonaniu normy skoków. Zajęcia praktyczne przeprowadzono na terenie byłej wojskowej bazy lotniczej w miejscowości Debrzo, którą to wojsko opuściło w 1999r. Zgodnie ze specyfiką działalności Statutowej JRS każdy ratownik po ukończeniu podstawowego kursu ratowniczego winien posiadać przeszkolenie spadochronowe, które stanowi przepustkę do dalszego kształcenia ratowniczo-obronnego w szeregach Jednostki.
www.jrs-kowalewko.pl