Lidia Lewandowska p.o. dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Wczoraj informowaliśmy o powołaniu na wiceministra Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotychczasowego dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Ryszarda Kamińskiego. Obecnie w KPODR pełniącą obowiązki dyrektora została dotychczasowa zastępczyni Lidia Lewandowska.

tekst: Zbigniew Kubisz