Łobżenica: Pasowanie na Ucznia w Szkole Podstawowej w Fanianowie

340

W środę 14 października br. w Szkole Podstawowej w Fanianowie odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Uczniowie kl. I z tej okazji przygotowali część artystyczną. Z uwagi na reżim sanitarny w akademii wzięli udział, oprócz klasy pierwszej, tylko przedstawiciele z innych klas. Najważniejszym elementem uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania oraz pasowanie na uczniów. Pierwszoklasiści ślubowali na sztandar szkoły być godnymi Polakami i wzorowymi uczniami. Następnie pani dyrektor dokonała pasowania na ucznia klasy pierwszej. W ten sposób oficjalnie zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie. Na koniec pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

źródło: UM w Łobżenicy