Łobżenica: Uczniowie z Wiktorówka wybrali swój Samorząd

135

Dnia 18 września 2020 roku, uczniowie z klas I –VIII wzięli udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. Po zgłoszeniu swojej kandydatury uczniowie przygotowali plakaty, na których zaprezentowali swój program wyborczy. Wszystkie hasła wyborcze zostały wywieszone na korytarzu szkolnym, aby można się było z nimi zapoznać. Przed wyborami dla wszystkich uczniów naszej szkoły została zorganizowana debata wyborcza, na której poszczególni kandydaci opowiedzieli kilka słów o sobie i swoich zainteresowaniach, a następnie krótko omówili jakie działania chcieliby podjąć i zrealizować.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja uczniowska, która zadbała o to, aby wybory zostały przeprowadzone w sposób demokratyczny, czyli aby były: powszechne, równe, tajne, bezpośrednie i większościowe. Po zakończeniu głosowania komisja rozdzieliła głosy, podliczyła je i spisała protokół z wyborów. Następnie zostały ogłoszone wyniki wyborów, które przedstawiają się następująco:

Przewodnicząca – Olga Pacholec

Zastępca przewodniczącej – Julia Adamska

Pomocnicy – Julia Brzezińska, Zuzanna Wojciechowska, Jakub Golus

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została Pani Małgorzata Czyż.

Aurelia Prondzinska, Małgorzata Czyż