Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Więcbork

Dnia 6 maja 2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Więcbork (oświetlenie gminne)”. Wykonawcą niniejszej inwestycji jest Pan Cezary Zakrzewski, przedsiębiorca prowadzący działalność pod firmą: VECTRA GROUP Cezary Zakrzewski z siedzibą w Leoncinie.

Całościowo przedsięwzięcie obejmuje wykonanie modernizacji (wymiany) oświetlenia drogowego, będącego własnością Gminy Więcbork na nowe – energooszczędne, zgodnie z zakresem i zapisami zawartymi w dokumentacji technicznej. Lokalizacja zadania: Miasto Więcbork: Targowisko, ul. Targowa, ul. Plażowa, ul. Przemysława II, ul. Wł. Łokietka, ul. Mieszka I, ul. B. Krzywoustego, ul. B. Śmiałego, K. Odnowiciela, ul. Pomorska, ul. L. Czarnego, ul. Szlaku Bursztynowego, ul. Mieszka III Starego, ul. Krajeńska, Plac Jana Pawła II. Wykonawca na realizację w/w zadania ma 4 miesiące.

Na zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Więcbork (oświetlenie gminne)” Gmina Więcbork otrzymała Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Nr Edycja9RP/2023/439/PolskiLad).

 

 

Urząd Miejski w Więcborku