Można składać wnioski suszowe

Informuję, iż w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych spowodowanych klęską suszy, rolnicy, których uprawy zostały dotknięte przedmiotowym zjawiskiem, mogą składać wnioski o oszacowanie strat przez Komisję powołaną zarządzeniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

Wnioski należy składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Księdza Piotra Skargi 6 (pokój nr 6), w terminie do dnia 19 lipca 2019 roku.

Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7 (pokój nr 9), w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa ul. Ks. Piotra Skargi 6 (pokój nr 6) lub można pobrać ze strony internetowej www.naklo.pl

Jednocześnie informuję, iż w przypadku pojawienia się nowych wytycznych Ministra Rolnictwa dotyczących zasad szacowania strat oraz wzorów protokołów, tut. Urząd będzie wzywał rolników do przekazania stosownych informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia protokołów.

UWAGA!

– uprawy zebrane przez rolników przed oględzinami Komisji nie będą brane pod uwagę przy szacowaniu strat;

– powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym powinna być zgodna  z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie składane do ARiMR.

                                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią /-/ Sławomir Napierała