Muzealnym szlakiem z uczniami klasy II

Uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie odwiedzili Muzeum Ziemi Szubińskiej, by poznać prezentowane tu zbiory oraz utrwalać słownictwo związane z muzealnictwem. Na wystawach poświęconych powstaniu wielkopolskiemu oraz II wojnie światowej obejrzeli m.in. mundury wojskowe i medale, na sali poświęconej ruinom zamku przedmioty znalezione podczas badań archeologicznych, w sali o kulturze regionalnej strój pałucki, rzeźbę ludową, dawne przedmioty codziennego użytku. Dzięki prezentacji multimedialnej odbyliśmy spacer po Szubinie śladami miejsc pamięci narodowej. Drugoklasiści poznali wybrane pomniki i tablice upamiętniające ważne wydarzenia i osoby dla historii Szubina.

Muzeum Ziemi Szubińskiej