Na Grunwaldzkiej w Bydgoszczy po 2 jezdniach

Od 24 kwietnia wprowadzony został ruch na obu jezdniach ul. Grunwaldzkiej od ul. Filtrowej do Flisackiej. Tym samym ruch odbywa się już po 2 jezdniach na całej długości przebudowywanej ul. Grunwaldzkiej. Kontynuowane są jeszcze roboty przy chodnikach, ścieżkach rowerowych i drogach dojazdowych.  Prace na odcinku dobiegają  końca.

Przypominamy, że od 20 marca udostępnione zostały kierowcom obie jezdnie ulicy Grunwaldzkiej od granicy miasta do ul. Kolbego. Na tym odcinku powstały nowe bezpieczniejsze skrzyżowania, chodniki i drogi rowerowe. Sygnalizacja świetlna poprawia bezpieczeństwo pieszych. Na tym odicnku kierowcy mogą też korzystać z ulicy Skośnej. Skrzyżowanie wyposażone zostało w sygnalizację świetlną.
Dzięki obecnie zrealizowanym pracom od ul. Filtrowej do Flisackiej,  ruch może odbywać się już po dwóch jezdniach na całym odcinku ul. Grunwaldzkiej. Większość prac będzie prowadzonych już poza pasem jezdni. Kontynuowane będą roboty przy ścieżkach rowerowych i chodnikach oraz drogach dojazdowych. Realizowane będą też dalsze nasadzeniu krzewów i prace porządkowe na przyległym terenie.

Zakończenie wszystkich robót na ul. Grunwaldzkiej planowane jest do czerwca bieżącego roku. W wakacje zamierzamy wystąpić o pozwolenie na użytkowanie, które umożliwi rozliczenie całego zadania.
Inwestycja realizowana jest z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dzięki rozbudowie ul. Grunwaldzkiej wygodnie dojedziemy do trasy ekspresowej S5, w godzinach szczytu nie będą tworzyć się zatory, autobusy w stronę centrum od Skośnej do Węzła Zachodniego pojadą buspasem, a rowerzyści skorzystają z bezpiecznej drogi rowerowej.

Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w liczbach:
• Koszt inwestycji – ok. 90 mln zł
• Długość modernizowanego odcinka – 4,55 km
• Długość buspasa – 2,95 km
• Długość dróg rowerowych – 4,95 km

Warto również przypomnieć, że na ul. Kolbego powstanie buspas. Teren budowy został już przekazany wykonawcy. Docelowo nowy buspas połączy się z pasem dla autobusów, który powstał w ramach rozbudowy ul. Grunwaldzkiej. Dodatkowy pas dla autobusów wraz z rozbudowanym skrzyżowaniem sprawią, że mieszkańcy Osowej Góry zdecydowanie szybciej dojadą do centrum.

Równocześnie na przedłużeniu ulicy Grunwaldzkiej poza granicą miasta, trwa budowa ronda turbinowego, które połączy ulicę z węzłem Bydgoszcz Zachód na trasie ekspresowej S5.

źródło: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy