Nakło nad Notecią: 40 400 zł z puli wojewody

Na dzień 11 marca 2021 roku zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią.

W sesji przeprowadzonej zdalnie przez przewodniczącego Pawła Wiśniewskiego uczestniczyło 19 radnych. Do podjęcia była tylko jedna uchwała dotycząca wprowadzenia do budżetu środków z puli wojewody na dodatki mieszkaniowe, związane z jego decyzją z 24 lutego br. Projekt uchwały przedstawił skarbnik Tomasz Angielczyk informując, że pieniądze te w kwocie 40 400 zł pochodzą od wojewody z funduszu na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Zapytanie w tym temacie złożył radny Antoni Żygowski – kto i kiedy złożył w tej sprawie wniosek do wojewody. Z-ca dyrektora MGOPS Alina Pałubicka-Grzegorek oświadczyła, że wniosek był złożony 22 stycznia, pierwsza odpowiedź przyszła 24 lutego, druga 4 marca, jednak nie było jasnej interpretacji, czy tą kwotę można wprowadzić zarządzeniem burmistrza, czy uchwałą rady.

Z-ca burmistrza Krzysztof Błoński uzupełnił, że to MGOPS zgłasza zapotrzebowanie na środki finansowe, po czym czeka na decyzję. Do 21 marca jest ustawowy obowiązek wypłacenia dodatków, a nie ma możliwości przesunięcia na ten cel własnych środków. Z tego powodu, jak również z konieczności wprowadzenia tego drogą uchwały, zaszła potrzeba zwołania sesji nadzwyczajnej.

Radny Jan Marciniak chciał wiedzieć, czy mieszkańcy wiedzą o takich środkach finansowych i jakie są kryteria ich przyznawania. Alina Pałubicka-Grzegorek odpowiedziała, że na razie zakwalifikował się jeden wniosek, kilka innych nie spełniało kryteriów. Informacja o tym dodatku była w radiu i gazecie. Dodatek taki może otrzymać najemca lub podnajemca (nie dotyczy właścicieli). Jednym z kryteriów jest wykazanie zmniejszenia dochodów o minimum 25% w stosunku do 2019 r. Wnioski można składać do końca marca, a dodatek jest przyznawany na 6 miesięcy.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią