Nakło nad Notecią: Ewakuacja Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu

5 października 2022 roku o godz. 1008 w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, przeprowadzona została ćwiczebna ewakuacja uczniów i pracowników placówki. Celem symulacji było praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji na wypadek pożaru. Zgodnie z przygotowanym wcześniej scenariuszem w pracowni informatycznej wybuchł pożar. Błyskawicznie zostały wszczęte wymagane procedury – rozpoczęto ewakuację. Na miejscu zbiórki, po przeliczeniu ewakuowanych osób okazało się, że brakuje 5 uczniów oraz 1 pracownika, który chcąc ugasić pożar udał się do płonącego budynku. Ćwiczenia, zgodnie z oczekiwaniami przebiegały sprawnie, szybko i skoordynowanie. Były doskonałym testem oraz treningiem sytuacji, która hipotetycznie może się wydarzyć w każdej chwili.

Dodatkowym elementem podjętych działań było przeprowadzenie wśród młodzieży szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a w szczególności: zdobycie umiejętności rozpoznawania stanów bezpośredniego zagrożenia życia, układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Agnieszka Andrzejewska – Zespół Szkół w Lubaszczu