Nakło nad Notecią: Od początku tygodnia trwa digitalizacja części zbiorów Muzeum Ziemi Krajeńskiej

Od poniedziałku 6 lipca 2020 roku firma eLaboro prowadzi digitalizację kolejnej części zbiorów Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią. Obecnie cyfrowe odwzorowania zyskają muzealia z działu fotografii oraz dokumentów, druków i korespondencji. Wcześniej zdigitalizowano 60 obiektów archeologicznych.

Digitalizacja odbywa się w ramach projektu Kultura w zasięgu 2.0, którego celem jest zwiększenie dostępności zasobów kulturalnych regionu oraz zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń poprzez digitalizację i ucyfrowienie zasobów instytucji kultury województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt realizowany jest we współpracy z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Docelowo powstanie repozytorium cyfrowe.

Budżet zadania wynosi 58.311,00 zł, wkład własny Muzeum Ziemi Krajeńskiej 8.749,65 zł.

Kultura w zasięgu 2.0

Program Operacyjny:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020

Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowy Region”

Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego”

Realizator:

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a partnerami:

• 2 jednostki samorządu terytorialnego,

• 2 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,

• 59 samorządowych instytucji kultury,

• 2 szkoły wyższe publiczne,

• szkoła wyższa prywatna,

• organizacja pozarządowa.

źródło: Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią