Nakło nad Notecią: Odcinek drogi gminnej wykonany

Dnia 4.03.2021 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Budowa łącznika na działce nr 29/3 pomiędzy drogą powiatową nr 1926C, a działką nr 39/17 w Potulicach”.

Roboty obejmowały wykonanie odcinka drogi gminnej o długości ok. 80 mb  (pow. 463 m2), o nawierzchni bitumicznej. Zadanie zrealizowała firma P.H.U. Rafał Szymczak z Nakła nad Notecią. Nadzór inwestorski sprawowała firma „Miłko” Nadzorowanie i kierowanie robotami budowlanymi, również z Nakła nad Notecią. Koszt inwestycji – 84 837,57 zł.

 

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią