Nakło nad Notecią: Posiedzenie Zarządu Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

355

Nakło nad Notecią w miesiącu lipcu br. gościło członków Zarządu Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy po raz pierwszy od dłuższego czasu mieli możliwość przeprowadzenia posiedzenia w tradycyjnej formule.

Posiedzeniu Zarządu przewodniczył Sławomir Napierała, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – Przewodniczący Zarządu. Ponadto obecni byli także wszyscy członkowie Zarządu, tj. Sławomir Bogucki – Burmistrz Piotrkowa Kujawskiego, Mariusz Piątkowski – Burmistrz Golubia-Dobrzynia, Waldemar Stupałkowski – Burmistrz Sępólna Krajeńskiego i  Dariusz Witczak – Burmistrz Kruszwicy.

Niezwykle ważnym dla gmin – Członków Konwentu wątkiem, który był głównym przedmiotem obrad  Zarządu to temat proponowanych przez Konwent zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obecnie bowiem obowiązujące zapisy ustawy uniemożliwiają realizowanie na poziomie gmin obowiązków wynikających z ustawy. Propozycje, nad którymi pracuje Konwent, będą miały na celu uwzględnienie w zapisach przedmiotowej ustawy interesów wszystkich środowisk, w tym mieszkańców i samorządów lokalnych. W tym zakresie, wcześniej został przygotowany wstępny projekt stanowiska, do którego Członkowie Konwentu mieli możliwość wnoszenia uwag.
Podczas swojego posiedzenia Zarząd analizował wszystkie propozycje przekazane przez poszczególne gminy – członków Zarządu. W dyskusji nad formą i treścią stanowiska członkowie Zarządu przekazywali uwagi i spostrzeżenia dotyczące zapisów ustawy w odniesieniu do swoich samorządów. W najbliższym czasie będą trwały dalsze prace nad ostateczną treścią niniejszego stanowiska.

Ponadto dyskusja koncentrowała się także wokół tematów związanych z problemami, z którymi borykają się samorządy terytorialne, w tym: bieżących problemach związanych z finansowaniem budżetu, gospodarką niskoemisyjną, polityką migracyjną, budownictwem czynszowym. Omówiono także temat Funduszu Dróg Samorządowych.

źródło: UMiG Nakło nad Notecią