Nakło nad Notecią: Przebudowa drogi w Bielawach zakończona

1053

Zakończyły się prace przy realizacji zadania „Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy”.  W miniony czwartek, 15.10.2020 r. miał miejsce ich odbiór.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, po istniejącym śladzie drogi gruntowej, na odcinku ponad 130 m, w ciągu drogi gminnej nr G090349C w obrębie miejscowości Bielawy i Lubaszcz. Ponadto zakres prac obejmował również wykonanie nowego odwodnienia wraz z umocnieniem skarp oraz uporządkowaniem terenu przy samej drodze.

Wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, była firma Agnieszka Szymczak z Nakła nad Notecią, a koszt prac wyniósł 290.000,00 PLN. Nadzór inwestorski prowadził Zakład Usług Technicznych Czesław Młynarczyk z siedzibą w Mogilnie. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy Nakło nad Notecią.

Przy okazji realizacji przedmiotowego zadania PKP S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy dokonał (we własnym zakresie) wymiany betonowych płyt kolejowych międzytorza na samym przejeździe kolejowym.

W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy, nadzoru inwestorskiego oraz PKP S.A. Zakładu Linii Kolejowych, a także m.in.: Krzysztof Błoński – zastępca burmistrza, Jan Marciniak – radny RM, Mieczysław Komorski – sołtys Bielaw, Jarosław Derus – Inspektor w Zespole ds. Infrastruktury Drogowej oraz Jarosław Woźny i Mateusz Kędzierki z Wydziału Inwestycji UMiG Nakło nad Notecią.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią