Nakło nad Notecią: Przygotowanie szkół do roku szkolnego i bezrobocie w Gminie głównymi tematami XXIV sesji

Po wakacyjnej przerwie powróciły obrady Rady Miejskiej. Nakielscy rajcy spotkali się w murach Nakielskiego Ośrodka Kultury w ostatni czwartek miesiąca.

Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć po zmarłym śp. Józefie Krzoska – wieloletnim przewodniczącym Samorządu Mieszkańców nr 6 w Nakle nad Notecią oraz radnym Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią kadencji 1998 – 2002 i 2014 – 2018.

Sprawozdanie z działalności między sesyjnej przedstawił Piotr Kalamon – zastępca burmistrza UMiG. Na pytania radnych dotyczące sprawozdania odpowiedział już burmistrz Sławomir Napierała, który z uwagi na inne obowiązki przybył na sesję z opóźnieniem.

Po wyrażeniu zgód na zawarcie przez burmistrza umów dzierżawy, dokonano zmian budżetu, które wynikają w głównej mierze z przesunięć w obrębie inwestycji drogowych. Pochylono się nad uchwałą o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Nadnoteckiego Parku Przemysłowego na wniosek nowego inwestora branży spożywczej.

Następnie wysłuchano raportu o stanie bezrobocia, który przedstawił Przemysław Ulatowski – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. W swych wyjaśnieniach przekazał informacje o wypłaconych środkach w wysokości 25 mln zł tytułem wsparcia dla przedsiębiorców z powiatu nakielskiego oraz przybliżył inne formy pomocy. Z dokumentu wynika, że niestety przybyło osób bezrobotnych, jest także mniej ofert pracy od pracodawców.
W tym miejscu głos zabrał burmistrz Napierała, który mówił o ważnym aspekcie pobudzenia lokalnej gospodarki po przez dotacje rządowe i unijne. Zaznaczył potrzebę tworzenia nowych miejsc pracy i nakreślił pojawiające się możliwości w tym obszarze.

Jednym z ważniejszych punktów sesji była informacja dotycząca przygotowania szkół gminnych w dobie pandemii do rozpoczęcia roku szkolnego. Większość działań podejmowana przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji to czynności nakierowane na bezpieczny pobyt dzieci w szkołach i przedszkolach. Podkreślono, że dopełniono wszelkich starań, aby przygotować placówki zgodnie z obowiązującymi zaleceniami i wytycznymi.

Sesję zakończyły wolne głosy, wnioski i pytania, których nie brakowało.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią