Nakło nad Notecią: Ruszy przebudowa ul. Młyńskiej

W dniu 26 maja 2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podpisano umowę na rozbudowę ul. Młyńskiej.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę Kowalski Budownictwo sp. z o.o. ze Żnina, która wykona prace na ul. Młyńskiej. Ich zakres będzie szeroki i zróżnicowany. Zostanie przebudowany przepust – obecnie istniejący Dn 600 zastąpi przepust o średnicy Dn 1000. Będzie to z kolei wymagało przebudowania odcinka sieci wodociągowej biegnącej na głębokości 1,7 m. Przebudowie poddane zostaną też mur oporowy, napowietrzna linia energetyczna oraz kanalizacja kablowa. Sama jezdnia zostanie wykonana na odcinku 226 mb, z przesunięciem osi w kierunku południowym, poszerzeniem jej do 8 m i odsunięciem od stojącego tam budynku o 1,2 m. Poza tym powstanie ścieżka pieszo-rowerowa.

Koszt inwestycji to 790 644 zł brutto. Prace mają być zakończone do 15 grudnia br.

wręczenie umowy wykonawcyźródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią