Nakło nad Notecią: Strażnicy miejscy i gminni uczestniczyli w szkoleniu specjalistycznym w zakresie kontroli ruchu drogowego

250

12 września 2020 roku w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli ruchu drogowego. W szkoleniu uczestniczyło 20 funkcjonariuszy straży miejskich i gminnej z Mroczy, Mogilna, Nakła nad Notecią oraz Sadek.

Podczas spotkania omawiane były kwestie dotyczące uprawnień strażników miejskich/ gminnych przy wykonywaniu czynności służbowych w zakresie egzekwowania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami w zakresie posiadanych uprawnień. Ponadto zostały omówione również obowiązki jakie spoczywają na zarządcach dróg publicznych w tym dróg wewnętrznych w zakresie prawidłowego i zgodnego z przepisami ich oznakowania znakami poziomymi i pionowymi.

Zajęcia przygotował i przeprowadził mgr. podinsp. Tomasz Ziemiański – ekspert KWP w Gdańsku w zakresie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz ruchu drogowego wykładowca w Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych w Gdańsku.

st. insp. Dariusz Chróściński – Straż Miejska w Nakle nad Notecią