Nakło nad Notecią: Światowy Dzień Turystyki w Krzywoustym

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Turystyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią odbyły się w sobotę 26 września 2020 r. na Przystani Powiat Nakielski. W sali konferencyjnej, w wydarzeniu o charakterze edukacyjnym kształtującym społeczną świadomość dotyczącą znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, a przede wszystkim w naszej krajeńsko-pałuckiej małej ojczyźnie, spotkali się młodzi miłośnicy turystyki i geografii. Na konferencji pod hasłem: „Na rowerze poznajemy atrakcje turystyczne Krajny i Pałuk” siedmioro uczniów przedstawiło w sposób profesjonalny, bardzo ciekawe i merytoryczne prezentacje. Wygłosili je: Maria Liedke – Szlakiem Anieli Hrabiny Potulickiej, Wiktoria Piotrowska –  Przez lasy, pola i łąki po zachodniej Kotlinie Toruńskiej, Jan Darul – Na pograniczu Wysoczyzny Krajeńskiej i Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, Igor Gniot – Jezioro Mroteckie – atrakcja dla wędkarzy i kajakarzy, Sajmon Koniec –  Rowerem po Dolinie Środkowej Noteci, Hubert Olszewski –  Przystań Powiat Nakielski – weekendowa atrakcja turystyczna i Piotr Szarszewski – Centrum Nurkowe w Piechcinie.

W drugiej części konferencji nastąpiło podsumowanie wcześniej przeprowadzonych w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki w Krzywoustym szkolnych konkursów: geograficznego i wiedzy o turystyce.  Zwycięzcami Szkolnego Konkursu Geograficznego zostali: Agnieszka Bala (I miejsce), Błażej Siuzdak (II), Małgorzata Kuna (III), Kamil Zaborowski (IV), Urszula Dąbrowska (V),  Gracjan Klesiński (V) i Aleksandra Świniarek (V). Natomiast najlepszą wiedzą i umiejętnościami w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Turystyce wykazali się:  Hubert Olszewski (I miejsce), Jan Darul (II), Michał Laska (III), Laura Kozłowska (IV), Lena Kubacka (IV), Adrian Nalepa (V), Piotr Szarszewski (V) i Klaudia Błaszak (VI).

Laureatom i wyróżnionym okolicznościowe dyplomy i nagrody wręczyli: dyrektor Liceum Paweł Darul i organizator ewentu nauczyciel geografii Andrzej Kinderman.

Na zakończenie uroczystości zabrał głos dyrektor Paweł Darul podsumowując szkolne obchody Światowego Dnia Turystyki  w Krzywoustym.

Konferencja turystyczna i konkursy wiedzy wpisują się w realizację projektu zajęć pozalekcyjnych pn „Jaka geografia w Krzywoustym? – spojrzenie w przyszłość” finansowanego przez samorząd Powiatu Nakielskiego. Wydarzenie zrealizowano przy współpracy z Referatem Turystyki i Sportu (inspektorem Jackiem Pasieką) oraz Wydziałem Rozwoju (dyrektor Agnieszką Heftowicz) Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Cel obchodów Światowego Dnia Turystyki w Krzywoustym – jak podkreślił Andrzej Kinderman –  został osiągnięty w zakresie  edukacyjnym i merytorycznym. Została ukazana zdolność tego segmentu usług do stymulowania rozwoju gospodarczego poza dużymi miastami oraz zachowania i promowania kultury i dziedzictwa małej ojczyzną jaką są Krajna i Pałuki.

Andrzej Kinderman