Nauka przez zabawę – uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie odwiedzają nakielskie przedszkola

467

Nauka przez zabawę to przede wszystkim frajda i angażowanie emocji. A kiedy zaangażujemy emocje, szybciej się uczymy. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, odwiedzają nakielskie przedszkola i przedstawiają swoim młodszy kolegom  zabawy naukowo-badawcze związane z wodą. Dzieci wykonują m.in. kolorowy wulkan, kolorową chmurę oraz doświadczenie fizyczne Nurek Kortezjusza. Nie bakuje także zabaw z bańkami. Tego typu zajęcia są wspaniałą okazją do rozbudzenia ciekawości poznawczej, dzieci ćwiczą koncentrację i spostrzegawczość.

materiał: ZSS w Karnowie