„Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”

Podobnie jak w latach ubiegłych funkcjonariusze naszej formacji umożliwili skazanym z Oddziału Zewnętrznego w Potulicach aktywnie włączyć się w akcję „Sprzątania Świata”.

Skazani biorą udział w akcji „Sprzątanie Świata”

„Sprzątanie Świata” jest coroczną akcją mającą na celu przypomnienie znaczenia ochrony środowiska w naszym życiu. W tym roku akcja odbyła się pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” Grupa skazanych pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej udała się posprzątać okoliczne tereny Oddziału Zewnętrznego. W efekcie zebrano kilkanaście worków śmieci.

Edukacja ekologiczna

Aktywny udział skazanych w takich wydarzeniach uczy zachowań proekologicznych oraz roli człowieka w ochronie środowiska.  Promowanie postaw ekologicznych sprawia, że po opuszczeniu więzienia osadzeni mają możliwość wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennym życiu na wolności.

tekst: ppor. Agnieszka Chojnacka-Nowakowska

zdjęcia: ppor. Kamil Roszczyk