Nowości filatelistyczne: Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny

W dniu 10 września 2023 r. został wprowadzony do obiegu znaczek pocztowy o wartości 1,00 zł emisji „Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny”.

Na znaczku przedstawiono zdjęcie autorstwa Tadeusza Bukowskiego „Bończy” wykonane w roku 1939 lub 1940. Na zdjęciu widoczny kilkuletni, samotny chłopczyk idący wśród zbombardowanych zabudowań mieszkalnych.
W lewem dolnym rogu umieszczono napis: POLSKA, powyżej niego nominał 1 zł. W lewej części znaczka umieszczono tytuł emisji: ,,Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny”, a wzdłuż prawej krawędzi – informacja o źródle zdjęcia – Muzeum Powstania Warszawskiego.
Emisji towarzyszy koperta FDC, na której zamieszczono archiwalny rysunek dziecka wykonany w roku 1946, obrazujący wspomnienia z okresu wojny. Zdjęcie pochodzi z Archiwum Akt Nowych w Warszawie, z zespołu Ministerstwa Oświaty, gdzie przechowywane są historyczne rysunki polskich dzieci będące zapisem ich przeżyć z czasu II wojny światowej i okupacji niemieckiej 1939-1945.
W grafice datownika – fragment archiwalnego rysunku dziecka przedstawiający atakujący czołg.

Emisja powstała we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Archiwum Akt Nowych.

Znaczek wydrukowano techniką rotograwiurą, na papierze fluorescencyjnym, w formacie znaczka 25,5 x 31,25 mm, w nakładzie 1 000.000 sztuk. Arkusz sprzedażny zawiera 100 znaczków.

Autorka projektu znaczka: Jan Konarzewski

 

Poczta Polska