Odbiór świetlicy wiejskiej w Anielinach

W związku z zakończeniem prac budowlanych przy realizacji zadania Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Anieliny w dniu 12.09.2019r. odbył się odbiór ww. inwestycji.  W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Gminy Sadki – Michalina Zygmunt  kierownik Referatu Inwestycji, Wykonawca – Pan Marek Żołecki, sołtys miejscowości Anieliny – Pani Barbara Kwiatkowska oraz kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego. Inwestycja jest dofinansowana  w ramach operacji Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy obejmuje: Roboty ogólnobudowlane, instalacje wod.-kan., instalacje elektryczne, instalacje c.o. – pompa ciepła, fotowoltaika. Świetlica wiejska została wyposażona w niezbędny sprzęt oraz zagospodarowany został teren przed świetlicą.

Koszty budowy świetlicy wiejskiej wyniosły 810.570,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Bud-Mar Marek Żołecki. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem w wysokości 487.395,00 zł.

ŚwietlicaUrząd Gminy w Sadkach